Shop
Оплата

"Intour-Service" Ltd.
Nasz adres: 230024, BY, Grodno, ul. Marksa 13-1(Centrum miasta).
tel: 8 (0152) 74-01-47

Pracujemy w godzinach: 9.00- 18.00
w sobotę: 9.00- 14.00


Visa-free zone

Car Bicycle

Travel to Belarus Visafree

Indywidualni turysci mogą przebywać bez wizy do 15 dni w następujących powiatach: brzeskim i grodzieńskim, świsłockim, szcuczynskim,woronoswkim,lidskim,brzestowickim,wolkowyskim,żabinkowskim, kamienieckim, prużańskim, miastach Grodno i Brześć, Parku" Kanał Augustowski", Parku Narodowym " Puszcza Białowieska".Grupy zorganizowane w ramach wyjazdu bezwizowego mogą zwiedzać całe wojewodstwa Brzesckie i Grodzieńskie.

Przejścia graniczne, które obsługują wjazd na teren Białorusi  w ramach ruchu bezwizowego :

1.dworcy PKP i porty lotnicze na terytorium Grodna  i grodzieńskiego powiatu, a także Brześcia i brzeskiego powiatu.

2. Przejścia graniczne powiatu brzeskiego:

- Brześć – Terespol (PL),

- Domaczowo – Sławatycze (PL),

- Pieszczanka – Połowcy (PL),

3. Przejścia graniczne powiatu grodzieńskiego:

- Bruzgi – Kuźnica Białostocka (PL),

- Priwałka – Rajgardas (LT),

- Leśnaja – Rudawka (PL)

- Priwałka – Szwendubre (LT).

-Bieniakoni-Szalchinikai(LT)

-Brzestowica-Bobrowniki(PL)

Registration

Map of visa-free zone

Season novelties!

View all list