Shop
Оплата

"Intour-Service" Ltd.
Nasz adres: 230024, BY, Grodno, ul. Marksa 13-1(Centrum miasta).
tel: 8 (0152) 74-01-47

Pracujemy w godzinach: 9.00- 18.00
w sobotę: 9.00- 14.00


Visa-free zone

Car Bicycle

Travel to Belarus Visafree

Cudzoziemcy mogą przebywać bez wizy do 10 dni w następujących powiatach: brzeski i grodzieński, świsłocki, żabinkowski, kamieniecki, prużański, miasto Grodno i Brześć, Park-Kanał Augustowski, Nacjonalny Park - Puszcza Białowieska.

Przejścia graniczne, które pracują na bezwizowy wjazd:

1.dworce PKP i porty lotnicze na terytorium Grodna grodzieńskiego powiatu, a także Brześcia i brzeskiego powiatu.

2. Przejścia graniczne powiatu brzeskiego:

- Brześć – Terespol (PL),

- Domaczowo – Sławatycze (PL),

- Pieszczanka – Połowcy (PL),

3. Przejścia graniczne powiatu grodzieńskiego:

- Bruzgi – Kuźnica Białostocka (PL),

- Priwałka – Rajgardas (LT),

- Leśnaja – Rudawka (PL)

- Priwałka – Szwendubre (LT).

Registration

Map of visa-free zone

Season novelties!

View all list