Shop Shop
Оплата

"Intour-Service" Ltd.
Nasz adres: 230024, BY, Grodno, ul. Marksa 13-1(Centrum miasta).
tel: 8 (0152) 74-01-47

Pracujemy w godzinach: 9.00- 18.00
w sobotę: 9.00- 14.00

KANAŁ AUGUSTOWSKI


Na terenie Białorusi płynie ponad 20 km.Składa się z rzeki Czarna
Hańcza – dowcip Niemna(145 km, po Białorosi 35) i osobnego koryta, ktora lączy Czarną Hancze z Niemnem.

Odcinek białoruski ma 5 szluz do spustu wody i jedyną na cały kanał szluzę zeglowną z 4 kamer (po restauracii 2004 -2006 rr Niemnowo). Kanał ulokowany w malowniczym zakątku puszczy Augustowskiej, która razem z puszczami Grodzieńskiej i Rudnickiej stwarza unikalny przyrodniczy kompleks Europy.

Tu znajdują sie rezerwaty przyrodnicze państwowego znaczenia – prawie nieporuszone czlowiekiem kąnciki przyrody, gdzie zebrano okolo połowy Księgi Czerwonej Białorusi.

Puszcza ma cudowne perspektywy dla pieszych turystów, ich znajamosci z unikalnym roslinnym swiatem i swiatem zwierząt. Przepiękne massywy lieśne, przewarznie igliwe , rzadziej brzozowe z niezliczonymi ziołami, wielkie bobrowni, czarne bociany, czerwone borkuty, najfortunnejszy polów ryb przy wpadaniu kanału do Niemna.

Rzeka Ostasza w sąsiedstwie z kanałem swoimi przepadami zaciekawi wodników ekstremalów. Super czysty system ekologiczny, jedyny w swoim rodzaju w Europie wabi tu turystów.

W strefie kanału ponad 50 zabytkówhistorycznych róznego kształtu: , kulturalnych, stare dwory, domy, układ życia, unikalny etnograficzny system.

Najwazniejsze zabytki historyczne:

Sopockinia – kosciół pochodzenia z roku 1612 , mogiła dowódcy Okręgu Korpusu nr.III Grodna generala brygady Jozefa Olszyny – Wilczyńskiego, 2 kaplicy-grobowca rodowe włascicieli Sopockinia II pol.XIX w.Julii Dziekońskiej i Jozefa Górskiego (1868,1873), mogiła powstanców 1863, shrony betonowe w okolicach – fragmenty granicy sowieckiej, budowanej przed Wielką wojną Narodową.

Swiatsk – zespół pałacowo-ogrodowy XYIII w. rodu Wolowiczów (herbu Bagoria), kaplica-grobowiec XIX w.

Naumowicze – krzyż i tablica pamiatkowa na miejscu rostrzeliania ponad 3000 poliaków w czasie okupacii faszystowskiej.

Naumowicze i Zagorany – forty, ryiny twierdzy Grodzieńskiej, budowanej caratem w XIX – pocz.XX ww.

Wieś Radziwilki – dawny folwarek rodu Swiack – Górskich XIX w.

Wsi Adamowicze, Podlabienie - koscioły XIX w.

Kodziewcy - krzyż  na mejscu zabitych poliaków w 1939 r.

Back to main list

Season novelties!

View all list