Shop Shop
Оплата

"Intour-Service" Ltd.
Nasz adres: 230024, BY, Grodno, ul. Marksa 13-1(Centrum miasta).
tel: 8 (0152) 74-01-47

Pracujemy w godzinach: 9.00- 18.00
w sobotę: 9.00- 14.00

SANKTUARIA NA KRESACH


1dzien.

Spotkanie na granicy w godzinach 10-11-00... Przejazd do Pinska Zakwaterowanie. Zwiedzanie Pińska : koscioł  Katedralny z obrazem Madonny Pińskiej – dawnego klasztoru Franciszkańskiego i relikwijami Bl Zygmunta Lazinskiego(XVIIIw.) ;dawny kolegium Jezuicki(XVI-XVIIw) – obecnie muzeum Polesia , koscioł Barromiusza (XVIII w.)

Przejazd do Mińska . Po trasie  zwiedzanie Neswierza – koscioł Bożego ciała (XVII w )  z grobowcem  Radziwilów .Obiadokoliacja.. Nocleg .

2 dzien

8-00.Śniadanie.. Zwiedzanie  Mińska : stolicy  Białorusi: Dolne Miasto – historyczne Centrum Mińska, Górne Miasto ( obecny Plac Zwycięstwa ) – katedralny Kościół ( dawny Jezuicki ) XVIII-XX w.,  prawosławna cerkiew katedralna  Sw. Ducha  XVII - XVIII w. z cudownym obrazem Matki Boskiej Mińskiej XV w., dawny kościół Bernardyński XVII-XVIII w. Plac Niepodległości :  czerwony kościół Św. Szymona i Heleny  pocz. XX w., Dom Rządu, Uniwersytet. Spacer po Mińskiej  Starówce  “ Trojeckoje Przedmieście ”. Obiadokolacja. Nocleg.

3dzien.
8-00.Śniadanie

 Przejazd do  Rozany i zwiedzanie  z  resztkami zespolu architektonicznego XVI-XVIII w Sapiehów,uroczyska Mereczowczyzny – miast rodzinnych Tadeusza Kosciuszki z muzeum  , Kosowa z kosciołem Św.Tróicy  z obrazem Matki Boskiej Laskawej , Logiszyna z Sanktuarium  Matki Boskiej Logiszynskiej – królowej Polesia.

20-00.Obiadokoliacja. Nocleg.

4 dzien.

8-00.Śniadanie.Przejazd do   Budslawa  : Sanktuarium Matki Boskej Budslawskej – patronki Białorusi ( dyacezii Mińsko-Mohylewskiej ).   Sanktuaria : Matki Boskiej Szkaplerznej  w Gudogaiu , Matki Boskiej Boruńskiej , Matki Boskiej Trokielskiej. Obiadokoliacja.Nocleg w Lidzie.

5 dzien.

8-00 . Śniadanie .Przejazd do Nowogrodka -  miasto dzieciństwa Adama Mickiewicza  :, fara Witoldowa  (XV-XVII w.) z cudownym obrazem Matki Boskiej Nowogrockiej , relikwiami  Bl siostr Nazaretanek . Kościół  Dominikański (XVII w.).Przejazd do Zyrowic- obecnie klasztor prawosławny  - z cudownym obrazem Matki Boskiej Żyrowickej.

Powrót do Polski przez Grodno

Back to main list

Season novelties!

View all list