Shop Shop
Оплата

"Intour-Service" Ltd.
Nasz adres: 230024, BY, Grodno, ul. Marksa 13-1(Centrum miasta).
tel: 8 (0152) 74-01-47

Pracujemy w godzinach: 9.00- 18.00
w sobotę: 9.00- 14.00

Ryszard Kapuściński i inni słynni POLIACY na KRESACH


1dzien.

11:30 przekroczenie granicy, przejazd do Pińska.. Po drodze: ok. 13:00 czasu miejscowego zwiedzanie Ivanovo (dawniej Janów Poleski) – miejsce związane z Napoleonem Ordą oraz św. Andrzejem Bobolą krótkie zwiedzanie miasta - cerkiew prawosławna pw. Opieki Matki Bożej (Pokrowskaja) z 1904 w stylu rusko-bizantyjskim, kościół pw Podwyższenia Krzyża Świętego, pomnik Napoleona Ordy. Przejazd do Worocewicz – zwiedzanie muzeum Napoleona Ordy oraz miejsc z nim związanych. Przejazd do Pinska  - mejsce , gzdie sie urodzil Ryszard Kapuściński   wybitny polski reportażysta ,dziennikarz , publicysta , poeta i fotograf , zwany cesazrem Dom przy ul. byley Błotnej ( terez Suvorova) w Pińsku – miejsce narodzin Kapuścińskiego.Dom oznaczony tablica  pamiatkowa 19:00 zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg w Pińsku.      
                                                                                                      
2 dzień  7:30  Śniadanie,

8:30 wykwaterowanie z hotelu, krótkie zwiedzanie Pińska : Kolegium jezuitów z 1651 roku w którym obecnie znajduje się galeria obrazów. Kościół i klasztor oo. Franciszkanów z 1712 roku. Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z fasadą z 1766 roku. W latach 1920-1940 i od 1992 do dnia dzisiejszego funkcjonuje tu katedra katolicka. . Pałac Butrymuwiczów z lat 1784-90. miejsce gdzie urodziła się i spędziła swoją młodość  matka Napoleona Ordy.  Wystawa R.Kapuścińskiego .Obiadokoliacja , nocleg.

 

3 dzień.
Sniadanie 0 6-00. Przejazd do Nowogrodka.

Nowogródek: - miasto dzieciństwa A. Mickiewicza: resztki zamku Mendoga XIII- XIV wieku, Fara Witoldowa XV-XVII  w., gdzie był chrzczony Adam – Bernardyn i gdzie spoczywają  relikwije błogosławionych Sióstr Nazaretanek, które zostały rozstrzelane 1 wrzesnia 1943 roku przez faszystów. Kościół Dominikański XVII w., przy szkole, którego uczył się mały  Adam, cerkiew Św. Borysa i Gleba XII- XIX w., cerkiew Św. Mikołaja XVII w., muzeum Adama Mickiewicza.                                                   

 Switez – jezioro nad ktorym spacerowal poeta z ukochana Marylia  i  recytowal swoje wierszy :“ Rybki “ ,“ Switezianka” , “ Switez” i inne .

Szczuczyn ( przejazdem ) : kościół  i  dawny kolegium  Pijarów  XVIII –XIX w., gdzie uczył się Wybitny naukowca , bohater narodowy Chyli Igbacy Domejko .Palac Druckich-Lubieckich XVIII-XIX v. (obecnie muzeum krajoznawczy)                                                                          

Kamienka: kościół Św. Antoniego XIX w., miejsce chrztu Elizy Orzeszkowej.  Przejazd do Grodna.

Grodno: Stary Zamek – królewska rezydencja Stefana Batorego XVI w., miejsce obrad sejmowych – XVII w.; Nowy Zamek – królewska rezydencja XVIII w.- zamek II rozbioru Rzeczpospolitej, w którym została podpisania abdykacja przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, obecnie muzeum; Katedra Św. Ksawerego XVII-XVIII w., w której odprawiono mszę żałobną po Elizie Orzeszkowej; Kościół Bernardyński XVI-XVIII w., w którym  udzielono w1853 r. ślubu Piotra Oszeszko i Elizy Pawłowskiej; ostatni adres Elizy Orzeszkowej przy ulicy jej imienia - dom-muzeum, pomnik wybitnej pisarki i cmentarz z grobami pisarki i jej matki Franciszki z domu Kamieńskich; Teatr Tyzengauza, w którym 1907 r. Orzeszkowa została ogłoszona honorowa obywatelką Grodna i nadano nazwę ulicy jej  imieniem.

Zwiedzanie domu, w którym mieszkała w 1922 –1927 roku  słynna pisarka Zofia Nałkowska, dawny budynek klasztoru Jezuitów - wówczesnych latach mieściło się więzienie, gdzie pisarka opiekowała się więźniami. Na podstawie relacji skazanych w 1925 roku powstała “Granica”; Pomnik Adama Mickiewicza  przy domu Zarządu Głównego Związku Polaków  na Białorusi; cmentarze – Bernardyński – miejsce mogił oficerów i żołnierzy polskich, poległych w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku; cmentarz żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej 1939 roku. Obiadokoliacja .Nocleg.

Jbiadokoliacja ..Wolny czas . Wyjazd do Polski .

Back to main list

Season novelties!

View all list