Shop Shop
Оплата

"Intour-Service" Ltd.
Nasz adres: 230024, BY, Grodno, ul. Marksa 13-1(Centrum miasta).
tel: 8 (0152) 74-01-47

Pracujemy w godzinach: 9.00- 18.00
w sobotę: 9.00- 14.00

GRODNO I OKOLICE


1 dzien.

Przyjazd do Grodna. Zwiedzanie zabytkowego miasta:

Stary Zamek – Królewska rezydencja Stefana Batorego XVI w.,-miejsce obrad sejmowych XVII w., Nowy Zamek – Królewska rezydencja XVIII w. – mejsce II rozbioru Rzeczypospolitej , podpisania abdykacyj przez Stanislawa Augusta Poniatowskiego ,obecnie muzeum.

Katedra Św.Ksawerego XVII-XVIII w.,gdzie byla odprawiona msza żałobna po Elizie Orzeszkowej , kosciół Bernardynski XVI –XVIII w.,w którym udzieliono w 1853 r.ślubu Piotra Orzeszko i Elizy Pawlowskiej.

Domek –muzeum, pomnik wybitnej pisarki i cmentarz z grobami Orzeszkowej i jej matki Franciszki Kamieńskiej z domu Widackich.Teatr Tyzengauza.

Domek , w którym mieszkala w 1922 – 1927 roku jeszcze jedna slynna pisarka Zofja Nałkowska . Pomnik Adama Mickiewicza przy domku zarządu Glównego Związku Polaków na Białorusi.

Swislocz: zespół palacowo –ogrodowy z przełomu XVIII-XIX w. Puslowskiego , miejsce pobytu Elizy Orzeszkowej w czasie letnich wakacyj w 80 latach XIX w., podczas pracy nad powiescią “Nad Niemnem”.

Bohaterowicze: grób Jana i Cecylii , o którym pisała w swej powieści. Poznanie mieszkańców wsi”, którzy nadal noszą nazwiska jak w czasie Orzeszkowej - Bohaterowicze.

Miniewicze: (pierwowzór Korczyna): grób i pomnik powstańców 1863 r. wspomniany przez Orzeszkową na stronach jej powiesci, gdzie spoczywa według pisarki Andrzej Korczyński.

Obiadolacja. Wolny czas.

2 dzien.

Sniadanie. Szlakiem poety i pisarki:

Milkowszczyzna : cmentarz rodziny Pawlowskich , gdzie zostali pochowani Benedykt Pawlowski – ojcec pisarki , Kliementynka –mlodsza siostra i inni z rodziny .Studnia .jako pamiątka z szasu Pawlowskich, ktora przedtrwala wszystkie zawirowania historii i nadal poi swoją wadą. Cerkiew (Pokrowskaja) – matki boskjej opieki 1908 rok.

Kamienka: kościół Św. Antoniego XIX gdzie była ochszczona Eliza Orzeszkowa.

Nowogródek - miasto dzieciństwa poety: resztki zamku Mendoga XIII-XIV w. oczami Mickiewicza , fara Witoldowa XV-XVII gdzie był ochrzczony Adam Bernardyn .Świątynia gdzie spoczywają szczątki błogosławionych sióstr Nazaretanek . Kościół Dominikański XVII w., przy szkole którego studiował mały Adam, cerkiew Sw.Borysa i Glieba XII-XIX w., cerkiew Św. Mikołaja z XVII W, muzeum Adama Mickiewicza.

Switez – jezioro nad ktorym spacerowal poeta z ukochaną Marylą i recytował swoje wierszy: “ Rybki “ ,“Switezianka” , “ Switez” i inne .

Bieniakonie:starożytna wieś XIX wieku , gdzie na cmentażu przykoscielnym (kosciół Sw.Jana Chszcicielia ( XIX-XX w.) spoczywa Maryla Wiereszczakowna Puttkamerowa.

Bolcieniki :zespol palacowo-ogrodowy hrabiego Puttkamera , gdzie zamieszkalo małżeństwo po ślubie.

Lida: zamek obronny Giedymina XIV w., kościół Podniesienia Krzyża XVII wieku, dawny kościół Pijarów (obecna cerkiew) XVII w., pomnik Adama Mickiewicza, siedziba oddziału rejonowego Związku Polaków.. Obiadokolacja.

Przejazd do Polski.

Back to main list

Season novelties!

View all list