Shop Shop
Оплата

"Intour-Service" Ltd.
Nasz adres: 230024, BY, Grodno, ul. Marksa 13-1(Centrum miasta).
tel: 8 (0152) 74-01-47

Pracujemy w godzinach: 9.00- 18.00
w sobotę: 9.00- 14.00

KRESY W HISTORYI


KRESY W HISTORYI

1 dzień. Słonim ( Żyrowiczy) – Klasztor prawoslawny w Wniebowziecia Najswietrzej Maryi PannyXVII-XVIII ww., ze słynnym cudownym obrazem Matki Boskej Żyrowickiej XV wieku- centrum życia prawosławnego na Białorusi.

MIR . Zespół pałacowo - ogrodowy XVI-XIX w., dawna posiadłosc Iljiniczćw (założycieli zamku ) , Radziwillćw , Witgensztejnćw, Swiatopolk – Mirskich .Kaplica-grobowiec Swiatopolk- Mirskich pocz XX w.
NESWIŻ : dawna posiadłośc Radziwillow – zespół pałacowo-ogrodowy XVI-XIX ww., koscóil Bożego ciała z grobowcem rodziny Radziwillow.

SNÓW: kosciół XVIII w ; zespół pałacowo-ogrodowy Rdultowskich  kon.XVIII- pol.XIX .Przejazd do Mińska. Nocleg .Obiadokolacja.

2 dzien.Mińsk: Sniadanie Zwiedzanie stolicy Białorusi: Dolne Miasto – historyczne Centrum Mińska, Górne Miasto (obecny Plac Zwycięstwa)
–katedralny Kościół ( dawny Jezuicki ) XVIII-XX w., prawosławna cerkiew katedralna Sw. Ducha XVII - XVIII w. z cudownym obrazem Matki Boskiej Mińskiej XV w., dawny kościół Bernardyński XVII-XVIII w., Plac Niepodległości: czerwony kościół Św. Szymona i Heleny pocz. XX w., Dom Rządu, Uniwersytet. Spacer po Mińskiej Starówce “Trojeckoje Przedmieście”.

Zaslawl :zwiedzanie etnograficznego muzeum , cerkiew Przemienienia Pana Jezusa( zabytek II polowy XVI w,dawny kalwinski zbior.Przejazd do Naroczy.


Narocz–najweksze jezioro na Białorusi powierzhnia 80km.kw.(rezerwat przyrodniczy )--Obiadokolacja.Nocleg.

3 Dzien - śniadanie. Przejazd do Lidy .Po drodze zwiedzanie nastepujących historycznych mejsc:

Zaliesie – zwiedzanie muzeum-siedziby Michala Kleofasa Ogińskiego.
Krewo – resztki zamku z XIV
wieku ( zabytek architektury obronnej, miejsce zawarcia układu o Sojuszu pomiędzy Polską a Litwą ( Unia Krewska 1385 r.) .

Golszany – dawna posiadłośc książąt Golszańskich, póżnej Sapiechów, resztki zamku XVI-XVII w, klasztor Franciszkański XVII-XVIII.

Boruny: klasztor Bazyliański XVIII w. przy szkole którego w wieku XIX studiowali słynni Polscy pisarze : Chodźko i Korsak.

Iwje : klasztor Bernardynski –zabytek wczesnego baroku XVII w.,meczet drewniany XIX w.

Lida – zwiedzanie miasta : zamek obronny Giedymina XIV w., kościół Podniesienia Krzyża XVII wieku , dawny kościół Pijarów (obecnie cerkiew) XVII w., pomnik Adama Mickiewicza. Obiadokolacja . Nocleg.

4 Dzien-.Sniadanie . Przejazd do Nowogrodka . Zwiedzanie miasta dziecinstwa Adama Mickiewicza : resztki zamku Mendoga XIII-XIV w. fara Witoldowa
XV-XVII w.,gdzie był ochszczony Adam Bernard Mickiewicz. Swiątynia, gdzie spoczywają szczątki blagoslowionych sióstr Nazaretanek . Kosciół Dominikański XVII w., przy szkole ktorego studiował mały Adam , cerkiew Sw.Borysa i Gleba XII-XIX w., cerkiew Sw. Mikolaja XVII , muzeum Adama Mickiewicza .

Świteź – jezioro, nad którym spacerował poeta z ukochaną Marylą i recytował swoje wiersze: “ Rybki”, “ Świtezianka “, “ Świteź” oraz inne. Zwiedzanie muzeum – dawnej siedziby Mickiewiczów w Zaosiu. Lida : zamek obronny Giedymina XIV w., kościół Podniesienia Krzyża XVII w. , dawny kościół Pijarów (obecnie cerkiew) XVII w., pomnik Adama Mickiewicza, siedziba oddziału rejonowego Związku Polaków.

Zaosie: muzeum-siedziba Adama Mickiewicza.

Murowanka:cerkiew-twierdza –unikalny
zabytek architektury koscielno-obronnej XVI wieku.

Kamienka: kościół Św. Antoniego XIX w., gdzie była chrzczona Eliza Orzeszkowa.

Przejazd do Grodna.Obiadokoliacja.Nocleg.

5dzien. Śniadanie. 

Zwiedzanie Grodna: Stary Zamek – królewska rezydencja Stefana Batorego XVI w., Miejsce obrad sejmowych – XVII w.; Nowy Zamek – królewska rezydencja XVIII w.- miejsce II rozbioru Rzeczpospolitej, w której została podpisania abdykacja przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, obecnie muzeum; Katedra Św. Ksawerego XVII-XVIII w., gdzie była odprawiona msza żałobna po Elizie Orzeszkowej;

Kościół Bernardyński XVI-XVIII w., w którym udzielono w1853 r. ślubu Piotra Oszeszko i Elizy Pawłowskiej; Ostatni adres Elizy Orzeszkowej przy ulicy jej imienia - dom-muzeum, pomnik wybitnej pisarki i cmentarz z
grobami pisarki i jej matki Franciszki z domu Kamieńskich; Teatr Tyzengauza, w którym 1907 r.

Orzeszkowa została ogłoszona honorową obywatelką Grodna i nadano nazwę ulicy, przy której mieszkała jej imieniem;
Dom, w którym mieszkała w 1922 –1927 roku słynna pisarka Zofia Nałkowska, dawny budynek klasztoru Jezuitów, w którym w ówczesnych latach mieściło się więzienie, gdzie Z. Nałkowska opiekowała się więźniami. Na podstawie relacji skazanych w 1925 roku powstała “Granica”; Pomnik Adama Mickiewicza przy domu Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi.

Wyjazd do Swisłoczy: zespól pałacowo-ogrodowy Puslowskiego z przełomu XVIII-XIX w.; miejsce odpoczynku Elizy Orzeszkowej w czasie letnich wakacji w osiemdziesiątych latach XIX w., podczas pracy nad powieścią “ Nad  Niemnem”.

Bohaterowicze: grób Jana i Cecylii , o którym pisała pisarka w swojej powieści; Spotkanie z mieszkańcami wsi, którzy nadal naszą nazwiska jak w czasie Orzeszkowej – Bohaterowiczowie.

Miniewicze ( pierwowzór Korczyna): grób i pomnik powstańców 1863 roku wspominany przez Orzeszkową na stronach jej powieści, gdzie spoczywa według pisarki Andrzej Korczyński.

Obiadokolacja. Czas wolny.

Back to main list

Season novelties!

View all list