Shop Shop
Оплата

"Intour-Service" Ltd.
Nasz adres: 230024, BY, Grodno, ul. Marksa 13-1(Centrum miasta).
tel: 8 (0152) 74-01-47

Pracujemy w godzinach: 9.00- 18.00
w sobotę: 9.00- 14.00

EKOLOGICZNO - HISTORYCZNA WYCIECZKA


1 Dzień - Spotkanie w Brześciu z przewodnikiem.

Przejazd do Pińska przez Kobryn (początek kanału Dniepro-Bugskiego), Janów -  mejsce, związane z dzialalnoscią misjonarską Swiętego Andrzeja Boboli i zyciem slynnego pisarza, kompozytora, malarza, rzeźbiarza i pedagoga Napoleona Ordy, pamiec o ktorym uwieczniona pomnikiem w centrum miasta  i tablica pamietkowa na miejscu pochowania). Zakwaterowanie.

Przechadzka po słynnych pińskich błotach, rejs statkiem po rzece Jasielda. Zwiedzanie wsi Kudriczi, Kuradowo i Płoszczewo gdzie życie codzienne mieszkańców tych miejscowości przypomina wiek XIX. Powrót do Pińska. Obiadokolacja. Nocleg.

2 Dzień - Śniadanie. Wyjazd do Kosowa - ojczyzna Tadeusza Kosciuszki, muzeum-siedziba bohatera; palac Wandalina Puslowskiego XIX w.

Zaosie: muzeum-siedziba Adama Mickiewicza, gdzie się urodził wybitny poeta. Neswiź - dawna posiadlosc Radziwiłłów, zespoł palacowo-ogrodowy XVI-XIX w., Kościoł Bożego Ciała, z grobowcem Rodziny Radziwiłłów.

MIR. Zespół palacowo - ogrodowy XVI-XIX w., dawna posiadlosc Iljiniczćw (zalozycieli zamku ), Radziwillćw, Witgensztejnćw, Swiatopolk - Mirskich.Kaplica-grobowiec Swiatopolk- Mirskich pocz XX w. Pryejażd do Mińska. Obiadokoliacja.Nocleg.

3 Dzień - Minsk: Śniadanie Zwiedzanie stolicy Białorusi: Dolne Miasto - historyczne Centrum Mińska, Górne Miasto ( obecny Plac Zwycięstwa ) - katedralny Kościół ( dawny Jezuicki ) XVIII-XX w., prawosławna cerkiew katedralna Sw. Ducha XVII - XVIII w. z cudownym obrazem Matki Boskiej Mińskiej XV w., dawny kościół Bernardyński XVII-XVIII w., Plac Niepodległości : czerwony kościół Św. Szymona i Heleny pocz. XX w., Dom Rządu, Uniwersytet. Spacer po Mińskiej Starówce " Trojeckoje Przedmieście ". Obiadokolacja. Nocleg

4 Dzien - Śniadanie. Wyjazd do Polocka - najstarszego miasta Bialorusi (862 r.).

Zwiedzanie klasztoru prawoslawnego Swętej Eufrozynji Polockej (XII-XIX w.), Soboru Swętej Sofii (XI-XVIII w.), muzeum druku bialoruskiego, związanego z dzialalnoscią Franciszka Skoryny ( pierwszego drukarza na Bialorusi ), koncert muzyki organnej w Soborze Sofijskim. Obiadokoliacja. Nocleg.

5 Dzień - Śniadanie. Wyjazd do rezerwatu przyrodniczego powierzchnja 52 000 hektarow (Braslaw) , wlączajacy w siebie 31 jezioro (najwększe jezioro Dryswiaty) Rejs statkiem po jeziorze Dreswiaty( 1 godz) mędzy wyspami "Kochanie" i "Rozląka"Wyjazd przez Postawy ( jeden z centrów reformatorskich kierownika ekonomij Króliewskich WKL Antoniego Tyzenhauza ) na Narocz - najwększe jezioro na Bialorusi powierzhnia 80 km.kw.(rezerwat przyrodniczy ).Obiadokoliacja. Nocleg.

6 Dzien - Śniadanie.Przejazd do Lidy. Po drodze zwiedzanie następujacych historycznych mejsc:
Zaliesie - zwiedzanie museum-siedziby Michala Kleofasa Ogińskiego.

Krewo - resztki zamku z XIV wieku ( zabytek architektury obronnej, miejsce zawarcia układu o Sojuszu pomiędzy Polską a Litwą ( Unia Krewska 1385 r.).

Golszany - dawna posiadłośc książąt Golszańskich, poznej Sapiechów,resztki zamku XVI-XVII w, klasztor Franciszkański XVII-XVIII.
Boruny: klasztor Bazyliański XVIII w. przy szkole którego w wieku XIX studiowali słynni Polscy pisarze : Chodźko i Korsak.

Trokielie - koscuil pocz. XIX w. ze slynnym cudownym obrazem Matki Boskej Trokielskie.

Bolcieniki - zespól pałacowo-ogrodowy hrabiego Puttkamera, gdzie hrabia zamieszkal z zana Maryla Putkamerowej (Wiereszczakownej) po slubie.

Bieniakoni - starożytna wieś XVI w., gdzie na cmentarzu przykościelnym (Kościół Św. Jana Chrzciciela (XIX -XX w.) spoczywa Maryla Wereszczakówna Puttkamer.

Lida - zwiedzanie miasta : zamek obronny Giedymina XIV w., kościół Podniesienia Krzyża XVII wieku, dawny kościół Pijarów (obecna cerkiew) XVII w., pomnik Adama Mickiewicza. Obiadokolacja. Nocleg.
7 Dzien -.Śniadanie. Przejazd do Nowogródka.

Zwiedzanie miasta dziecinstwa Adama Mickiewicza : resztki zamku Mendoga XIII-XIV w. fara Witoldowa XV-XVII w.,gdzie był ochszczony Adam Bernard Mickiewicz. Swiątynia gdzie spoczywaja czastki blagoslowionych siostr Nazaretanek. Kosciól Dominikanski XVII w., przy szkolie którego studiował mały Adam, cerkiew św.Borysa i Glieba XII-XIX w., cerkiew św. Mikolaja XVII, museum Adama Mickiewicza.

Świteź - jezioro, nad którym spacerował poeta z ukochaną Marylą i recytował swoje wiersze: " Rybki", " Świtezianka ", " Świteź" oraz inne. Zwiedzanie muzeum - dawnej siedziby Mickiewiczów w Zaosiu.
Szczuczyn: kościół Pijarów XVIII -XIX w., gdzie uczył się urodzony w miejscowości Niedźwiadki (Grodzienszczyzna) - przyszły wybitny naukowiec, a także przyjaciel Adama Mickiewicza, który był jego świadkiem na ślubie z Celiną Szymanowską w Paryżu - Ignacy Domejko. W tej samej szkole pracował jako wykładowca słynny Polak ks. Kazimierz Narbutt - autor pierwszej Logiki Polskiej. Palac Druckich-Lubieckich XVIII-XIX v. (obecnie muzeum krajoznawczy).

Kamenka: kosciól Sw. Antoniego XIX w.,gdzie była chczona Eliza Orzeszkowa.Przejazd do Grodna. Obiadokoliacja.Nocleg.
8 Dzien - Śniadanie.

Zwiedzanie zabytkowego miasta GRODNO: Stary Zamek - królewska rezydencja Stefana Batorego XVI w. - miejsce obrad sejmowych - XVII w., Nowy Zamek - królewska rezydencja XVIII w.- miejsce II rozbioru Rzeczypospolitej, tam nastąpiło podpisanie abdykacji przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, obecnie mieści się tam muzeum; Katedra Św. Ksawerego (XVII-XVIII w.), gdzie była odprawiona msza żałobna po Elizie Orzeszkowej, kościół Bernardyński (XVI-XVIII w.), w którym udzielono w 1853 r. ślubu Piotra Oszeszko i Elizy Pawłowskiej.

Dom - muzeum, pomnik wybitnej pisarki i cmentarz z grobami Orzeszkowej i jej matki Franciszki Kamieńskiej z domu Widackich. Teatr Tyzengauza; Dom, w którym mieszkała w latach 1922 -1927 jeszcze jedna słynna pisarka Zofia Nałkowska; pomnik Adama Mickiewicza przy budynku Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi;

Swislocz:zespól pałacowo-ogrodowy Puslowskiego z przełomu XVIII-XIX w.; miejsce pobytu Elizy Orzeszkowej w czasie letnich wakacji w osiemdziesiątych latach XIX w., podczas pracy nad powieścią "Nad Niemnem"

Bohaterowicze: grób Jana i Cecylii, o którym pisała pisarka w swojej powieści. Spotkanie z mieszkańcami wsi, nadal noszącymi nazwiska jak w czasie życia Orzeszkowej "Bohaterowiczowie".

Miniewicze (pierwowzór Korczyna): grób i pomnik powstańców z 1863 roku wspominany przez Orzeszkową na stronach jej powieści, gdzie spoczywa według pisarki Andrzej Korczynski.

Milkowszczyzna: "ojczyzna" Elizy Orzeszkowej; cmentarz rodowy Pawłowskich, gdzie zostali pochowani Benedykt Pawłowski - ojciec pisarki, Klementynka - młodsza siostra i inni z rodziny pisarki; studnia, jako pamiątka z czasów Pawłowskich, która przetrwała wszystkie próby historii i nadal jest użyteczna ;" Cerkiew " Pokrowskaja" - Matki Boskiej Opieki z 1908 roku. Oboiadokoliacja. Wolny czas.

Powrót do Polski.

Back to main list

Season novelties!

View all list